Naam Tihary

Advertisement

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

*

ਸਮਾਂ

ਪਲ ਛਿੱਣ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ

ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ!

*

ਛਿੱਣ

ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਠਹਿਰ

ਹਯਾਤੀ ਕਹੇ

ਇਹ ਛਿੱਣ ਮੁਬਾਰਿਕ!

*

ਪਾਇਲ

ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਇਲ

ਛਣਨ ਛਣਨ!

*

ਮਹਿਕ

ਰਸ-ਰੰਗ-ਸੁਗੰਧ

ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਕ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ!

*

ਅੰਕ

ਦੋ ਸਿਫਰ ਇਕ ਸਿਫਰ

ਦੋ ਸਿਫਰ ਇਕ ਇਕ

ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ!

 

ਹਾਇਕੂ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

 

KanyaKumari