PoetryReading

 

Surjeet Kalsey Reading Poetry Today from Her New Book – “REFLECTIONS ON WATER”

 

 

 

Today is April 20, 2018/Poetry Month’s Poetry Reading

 

ASIANS ON EDGE

POETS:

SHAZIA HAFIZ RAMJI

SURJEET KALSEY

PENELOPE SO

RAHAT KURD

Friday, April 20 / 6:30- 8:30PM

City Centre Library Surrey/Room 200

Hosted by Surrey Poet Laureate: RENEE SAROJINI SAKLIKAR

 

Advertisements

ਦਿੳੁ ਜਵਾਬ!

..

ਦਿਉ ਜਵਾਬ!

ਜੂਨ ਕਵਿਤਾ/ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀsurjeetkalsey-2006-2

.

ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ

ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਨੂਰ ਭਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣ

ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗ ਲੈ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰ

ਧਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੁਅਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

 ੳੁਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਿਵਾਜੀਆਂ

ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਂ ਹੋ!

ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ

ਫਿਰ ਕੁਪੱਤੀਆਂ ਲੜਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ

ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕੋੜੇ ਕੋਝੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਤਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ!

ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ

ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਜਰ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੁਧ  ਲੜਦੀਆਂ

ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਲੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ  ਨੇ

ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅੱਪਵਿਤੱਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ?

“ਗਾਟਾ ਲਾਹ ਦਿਓ” ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠਣੋ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ?

ਕਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨ ਹੈ ਅੱਪਵਿਤੱਰ?

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਵਿਚ

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ੂਨ

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਨਕਸੀਰ ਦਾ

ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ?

ਐ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਠੇਕੇਦਾਰੋ ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕਥਾਕਾਰੋ!

ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਸ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਨਿੰਮਦਾ, ਪਲਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ

ਉਸ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ

ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਜਨਮਦਾਤੀ ਨੂੰ  ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਸਾਗ਼ਰ, ਹਵਾ ਤੇ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ

ਪਵਿਤੱਰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਜਣਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ!

—-

..

To Mother

.PEACE ON EARTH.

By Surjeet Kalsey

No More War!
Common people are being killed
everyday everywhere in the world
Paris, Syria, Lebanon, Afghanistan,
Egypt, Israel, India and Pakistan
name any country –
not the rulers, not the policy makers
not the order holders, not the rulers!
This is not the war of eye-for-eye even
This is a war waged by an intoxicated
blind power of one country to hold
its power over other countries
to deplete their wealth and
to bleed their resources and to sell their
own firearms and ammunition, tanks
machine guns and expensive war jets.
It is a war of world market of war toys!
War kills innocent people – children, women
old civilians and hundreds of soldiers!
And no one is listening that
War leaves millions mothers heart broken
and makes millions widows and orphans
and brings heart wrenching disasters
and sickening poverty and diseases.
The world was listening when he said:
“We Can” when came in power
the world was energized with his two words
as the world was listening his voice.
But why can’t Obama say – “No More War”
to bring PEACE on this earth!

Because war is a profitable business
doesn’t matter how many innocent people
are being sacrificed every day.

..

One Zero Zero Justice – Komagata Maru!

It is going to be a century soon
Komagata Maru, a mighty ship
From the West appeared
on the surface of the ocean
in 1914 sometimes in June
near Vancouver’s sea shore
with 376 Indians were on board.

After a long sea sickening journey
their faces lit up they felt thrilled
and their hearts started dancing
once they saw the birds were chirping,
the air was fragrant with vegetation
and a glimpse of soil was shining there!
The tardiness of the long journey
disappeared for a moment

The next moment all the glow
Turned yellow when they saw
the troops holding their guns
towards the ship ordering them
to return right away in the same
waters they came from.

The starved, restless, sleepless
Tormented passengers of
the Komagata Maru were sent back
after 75 days’ legal battle arguing over
the legitimacy and illegitimacy of
human lives in distress, hunger and sickness.
Most passengers when reached Calcutta
at Bujbuj Ghat shore were shot dead by the
British-Indian forces to win over humanity
and to punish those who defied the rule
they rule supposed to be giving equal right
and equal British status to all their subjects
no matter where they go!

A century is a long time,
one zero zero years,
it took that long
to the Canadian justice to bring
the change by using their
thousands intellectual officers
administrators, law makers and
spending millions of dollars at last
to learn how to treat people
as humans with respect and dignity!
Understanding brings Peace!

Mother Earth –Golden Wheat!

Mother earth, I bow my head
putting lotuses on your sacred feet!
You raise us with dignity and grace
by giving us food, water
and warmth in your embrace.

Earth weeps when it sees
tonnes of tonnes wheat
do not go to those mouths
of millions hungry children
but it gets ruined burned with
the unseasonal torrential rain
under the naked sky
We the unthankful children of yours
let it happen and do not save it
from this natural disaster.

The earth – the rich soil of
my land of five rivers: Punjab
irrigated with these waters and
with farmworkers’ blood and sweat
gives us golden wheat and paddy
in abundance in our fields.
The golden ripe crops get
destroyed and ruined in the rain
outside under the weeping sky –
The wheat is grown enough
to feed the whole India and
to keep the hunger away.
But is it God’s will or man’s that
poor and hungry will have to
stay poor and hungry for ever!

Farmworkers and consumers shed tears
Rich and politicians do not see the tears!
The deaf and dumb rulers pamper
their white elephant pets- high officials
with expensive cars for joy riding!
Instead of building storages for grains
Why do hungry and the poor have to wait
until the full stomachs are being over-fed?

The farmers have to watch with their
hearts bleeding, how the enormous tonnes
of wheat being wasted in the markets
on the streets under the naked sky?
Where is the father of the nation today!
O mother! Peace be with you.
No one is there to protect you.

One Zero Zero Struggle – Women!

Women’s struggle continues non-stop
to earn equality, respect and dignity!
March on! March on!

100 years of struggle,
women of the world
keeping alive struggle
for equality, respect and dignity!
Yet we could not reach our destination
there are thorns and stones on the path
our feet bleed get blisters endlessly we march!
March on! March on!

100 years sufferings, a century long history
continues and women suffer and sacrifice
their lives to get free from stigmas, prejudices
and offerings of humiliation from their own.

The morning which we visioned has not come!
The sun which is our own has not shown yet!
The air in which we can breathe is not free yet!
Struggle continues. Peace be with us!
March on! March On!

.

Lifetime Achievement Award

 

Writer’s Lifetime  Achievement Award  2014

.Photo_Surjeet_2014_2

Surjeet Kalsey was honoured with Writer’s Lifetime Achievement Award  on 1 May 2014  – International Labour Day – May Day

at Center Stage New City Hall Surrey by The Department of Asian Studies, University of British Columbia.

 

 

Please check this link:

http://theindiandiaspora.com/news-details/diaspora-news/primary_news/canadian-honor-for-indian-origin-poet.htm

and also check out the following link:
http://www.5abi.com
 
 
Believe in yourself.
.
.
.
.
For
 

Creative Writing

Poetry, short story, drama

Translations

Editing

Community work

 

 

 
 
 

 

 

 

International Women’s Day

..

.ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ/ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ.

..

.

sMGrS dI iek sdI!

 

sdIAW qoN sMGrS jwrI hY!

bMd GrW dy drvwizAW qy iKVkIAW dy AMdr

brwbrI, siqkwr qy mwnu`KI smJy jwx dy

h`k dI XugW qoN auTdI Awvwz dI gUMj jwrI hY

kdI ie`klI qy kdI iek`TW ivc sMGrS jwrI hY[

 

sdIAW qoN sMGrS jwrI hY!

GrW qoN drW qoN bwhr Aw muSk`q kr rhI

h`f-BMnvIN imhnq dy muAwvzy leI lV rhI

brwbrI, siqkwr qy mwn`uKI smJy jwx leI

kdI ie`klI qy kdI gru`pW ‘c sMGrS kr rhI[

 

nw imlI brwbrI qy nw siqkwr dy bol

sPr AOjV qy lMmyrw mMizl Ajy bhuq dUr hY

rsqw kMifAwlw qy QW QW p`QrW dI Brmwr hY

pYNfw krdw lhU-luhwn pYr qy hOslw cUr cUr hY[

 

auh vkq Aijhw nhIN AwieAw Ajy ieQy

ijs svyr hr AOrq dy ichry qy KyVw hovygw

sMGrS dy prcm dw rMg lwl hY Ajy

pqw nhIN Ajy kdoN ieh sMDUrI hovygw[

 

du`Kdy idlW qy pYrW ivc Cwly lY ky clxw hY

Ajy qW cldy rihxw hY Ajy qW cldy jwxw hY!

smwj dI soc dw hnyrw hor nhIN hux Foxw hY!

sMGrS jwrI hY, jwrI r`Kxw hY, cldy jwxw hY!

Ajy qW cldy rihxw hY Ajy qW cldy jwxw hY!

..

·        ..

byAwvwz AOrqW

 

hW! bYTIAW ny Ajy vI

cu`p cwp aufIk kr rhIAW

ik koeI Awvygw

jW koeI Awvyg AMdroN Clk jweygw[

glI ivc bYTIAW ny

ibnW PrS qoN ibnW drvwzy qoN

iek Gr KVoqw hY

ijs dIAW dIvwrW ausy qrHW hn

ibnW drvwzy dy ies Gr ivc

byAwvwz AOrqW

kuJ kihMdIAW hn, pr

Axif`T AxsuxIAW AxbolIAW

rih jWdIAW hn

cu`p-cwp aufIk krdIAW

ik koeI Aweygw

auhnW dy pYrW Qly

koeI DrqI ivCw jweygw

isr qy Awsmwn tWk jweygw

qirAW dI cuMnI pihnweygw

Swied Gwh dI iqV dw iqxkw

vI kwnI bx jweygw

qy auhnW dy du`K dI qvwrI^ dI

iek lMmI dwsqwn ilK jweygw

jd koeI Aweygw!

 

auh dwsqwn jo kihxI hY

auh aufIk ivc bu`FI ho c`ukI hY!

jmUd ivc hY smW

ausy hI smyN dy

aus pl ivc ruk geI hY

jW auhnW dI iviQAw

iksy nUM suxweI nhIN idMdI

qy joo sux skdy hn

auhnW ny AOrq dI iviQAw qy

Awpxy izhn dw mul`mw cwVH id`qw hY,

aus ivclI su`cm nUM gMdlw id`qw hY,

s`c gMvw id`qw hY[

 

Awpxy JurVIAW Bry ichirAW auqy

dIivAW vWg bldIAW A`KW nwl

aufIk krdIAW hn

ik koeI Awvygw

jW auh AwpxI khwxI

AwpxI dyhI qy ilK ky

Awpxy sMg lY jwxgIAW 

jW Gwh dI iqV dw

koeI iqxkw kwnI bx jweygw[

jW iPr auh

ies Xug ivc vI

byAwvwz rih jwxgIAW[

·         

 

BrI-BrweI

BrI BrweI r`b dI jweI

sgl sbUqI swrI dI swrI

nMgy pYrIN qur ky AweI

mu`TI dIAW ivrlW QwxI

ikxkw ikxkw krky

pl pl ikrdI jWdI!

idl dI vydn, sbr sbUrI

dyh qy mn dIAW h`dW ivcoN

kqrw kqrw isMmdI jWdI

bUMd bUMd kr ClkI jWdI

idl nUM cIr KuAw idMdI

swrw ipAwr iplw jWdI

muh`bqW dw Axmu`k ^zwnw

r`qI r`qI kr lutw idMdI

mn&I huMdI Krc ho jWdI[

pqw hI nw lgdw kdoN

jd swrI dI swrI AOrq

Kur jWdI mu`k jWdI!

 

idl ivc surw^

 

ieh AOrq dw hI idl hY

koml Pu`l POlwd ijhw

pIVHI dr pIVHI vrsoieAw hY

AOrq dy idl ivc iek surw^!

 

idl socdw hY, AOrq dw

msqk hY sMvydnSIl ivvyk 

kudrq dy kwdr dw ikRSmw:

k`cI klI bhwr dI iKV jWdI

mihkx tihkx l`g jWdI

jd q`k koeI vihSq aus nUM

Awpxy pYrW hyT msl nw dyNdI

jd q`k auh AwpixAW qoN qoV

iek`lI kr id`qI nw jWdI!

jd q`k prMprw dI Awvwz

auhnUM ieh cyqw krw nw dyNdI

ik AOrq dy idl ivc hY iek surw^!

 

jnm vyly mW ny id`qw ieh surw^

idl ivcoN K`uiBAw ik`l iK`c id`qw

jd pihlI vwr cwnx if`Tw

ku~K qoN bwhr qy bol suxy

guVHqI dy nwl: “vwrs nhIN,

p~Qr if~g ipAw

swfy Gr iPr ies vwr!”

 

hr nv-jnmI b`cI dI

inkl jWdI bVI mwrimk cI^

ik~l iK`cx nwl jo bx jWdw

idl ivc jMmdy swr surw^!

 

prMprw ny id`qw idl dw surw^

h`sdI h`sdI kihMdI sI mW

ik auhdy idl ivc vI sI iek surw^

auhdI mW dy idl ivc vI

qy auhdI mW dI mW dy idl ivc vI

qy auhdI mW dI mW dy idl ivc vI

sI iek surw^!

 

guVHqI dy nwl mOhrw c~tdI

nHry izhnW dI kwl^ hrdI

pI pI A~g BrmW vihmW dI

hr du`KVw sIny ivc jrdI

iksy qrWH auh mrdI BrdI

AwpxI ku`K dI DrqI nUM

sdIAW qoN zr^yz hY krdI!

ieh AOrq dw hI idl hY

koml Pu`l POlwd ijhw

kI hoieAw jy pIVIH dr pIVIH

AOrq dy idl ivc

kIqw jWdw hY iek surw^!

..

International Women’s Day

.

ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ

ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ

SurU ivc iek DrqI ਜਨਮੀ

pQrIlI ਤੇ ryqIlI

iek hvw ਰੁਮਕੀ :

hr cIz ihldI nzr AwauNdI

sUrj sI qpS sI Agn sI

cwnx sI rOSnI sI

qy in`G sI ਮੌਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ[

DrqI, hvw, sUrj Agn qy ਰੋਸ਼ਨੀ

ijsmW nUM roSn krdy

iek ipAwr moh muhb`q dw

sunyhw idMdy

DrqI dI god dw in`G

jnm qy izMdgI

qy izMdgI nUM izMdw r`ਖx leI

bnspqI, hvw, Agn qy pwxI

dy ky bMdy nUM ਕੁਦਰਤ ਨੇ ikhw:

jIE qy horW nUM jIx idE!

jo vI kuJ auh Axid`sdI hsqI ny

bMdy leI isrijAw auh swrw

aus dI BlweI, bVweI qy cVHq leI sI[

ies mwhOl ivc jd idmwg pRPu`lq hoieAw

ieh iek AdBu`q, Adu`qI, ivksq pRvwh sI[

jo bMdy ny ies qrWH lY ilAw

ijvyN ieh koeI AYvy hI ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇy[

kudrq ivc swnUM hzwrW Aihm cIzW imlIAW

pr AsIN iehnW nUM AYvy imlIAw smJ ky 

iehnW dI kdr nhIN pweI[

 

ਸਨਿਮਰ ਚੁੱਪ

ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ!

jdoN AMdr dI sinmr cu`p suxweI dyx lg pvy

bwhr dw swrw Sor bMd ho jWdw hY

koeI bwhrI Awvwz suxweI nhIN idMdI

qn, mn, qy Awqmw iek sur ho jWdy

qy mn smwDI dI AvsQw ivc auqr jwdw hY[

Awpxy mn ivc cu`p dw vws krky hI

ies dunIAw dy vihmW Brmw, eIrKw,

qy fr qoN surKrU hoieAw jw skdw hY[

sUrj dy in`G nUM dyhI ivc smo lYxw

vgdI bybwk hvw nUM ichrw Cuhx dyxw

augdI auSw dI lwlI nUM pRxwm

cVHdy idn nUM jI AwieAW kih ky

kudrq dIAW nyhmqw dw siqkwr krnw

iksy dy kIqy Coty ijhy kMm leI

aus dw Sukrwnw krnw

AMdr dI cu`p ivc ivcrnw

A`KW jo vI kudrq dw

rMg-ibrMgw suhpwx dyKx

auhnW nUM mn ivc vswauxw

ieh qW kuJ vI nhIN

jo Aws pws ivcr irhw hY

aus nUM mihsUs krnw

izMdgI ivc KyVw Brn leI

ieh kwPI ho skdw hY

jy mn dIAW A`KW Awpxy Awp ivc

smwDI ivc lIn ho jwx[

jo koeI burw krdw hY

aus nUM kudrq dy inXm auqy C`f ਦੇਣਾ

ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਿਆ ਦੇਣਾ!

..

 

New Sky

Under the New Sky:

American University of Cairo, Egypt.

.P1000595                            Wonderful experience to visit AUC Campus in Egypt.

P1000605                      AUC, Egypt.

P1000599                         Visiting  AUC Campus in Egypt.

P1000608                            Visiting  AUC  Campus,Egypt.

.

P1000610.

..