Lohri

 

. ਲੋਹੜੀ: ਪੋਹ ਦੀ ਅਗ਼ਨ (ਨਾਟਕ)

Lohri: ਪੋਹ ਦੀ ਅਗਨ.ਹੁੱਲੇ ਨੀ ਮਾਏ ਹੁੱਲੇ/ ਦੋ ਪਤੱਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਦੇ ਝੁੱਲੇ, ਹੁੱਲੇ/ ਦੇ ਮਾਏ ਲੋਹੜੀ, ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ/ਪਾ ਮਾਏ ਘਿੳੁ, ਜੀਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੳੁ/ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ/ਦੇ ਮਾਏ ਲੋਹੜੀ/ ਹੁੱਲੇ ਨੀ ਮਾਏ ਹੁੱਲੇ/ ਦੋ ਪਤੱਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਦੇ ਝੁੱਲੇ, ਹੁੱਲੇ/ ਦੇ ਮਾਏ ਲੋਹੜੀ…….

ਲੋਹੜੀ: ਪੋਹ ਦੀ ਅਗ਼ਨ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

Read Surjeet’s Punjabi Stage Play: ‘Poh de Agan’
.

.