Ik Parvasi Aurat di Diary

.

.

.

Dr. Harpreet Kaur of Patiala’s first research book:

 

Naseebo_Parvasi Aurat di Diary.jpeg.

.

“ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੀ”- ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ 1994 ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਸੱਤ ਪਰਾਈਆਂ” ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ ਦਾ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਂਲਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੇ ਅਲ਼ੋਚਨਾਤਮਕ  ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – “ਅਪਨੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੁਝਦੀ ਨਸੀਬੋ – ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ

Dr. Harpreet Kaur of Patiala University who has done a research book (M.Phil /PhD thesis) on my short/long story – Parvasi Aurat Di Diary. Now she has written a critique under the name of – “Apni Hond Layee Jujhdi Naseebo – Surjeet Kalsey’s  works “Ik Parvasi Aurat Di Diary” dey Sandharbh Vich.

Ik Parvasi Aurat Di Diary was first published in my short story book “Sat Parayan” in 1994.

.SatParayan.

It Parvasi Aurat Di Diary was seralized in Aarsee Literary Monthly Magazine during 1995-1996, and again published in Punjabi Lakah Munch’s anthology -Munch Katha Canada.

 .

“ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੀ”- ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ  1995-1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ “ਆਰਸੀ” ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪੀ। ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ – “ਮੰਚ ਕਥਾ” ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਛਪੀ – ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਆੳੁਣ ਤੇ ਇਥੇ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰਿਮਕ ਕਹਾਣੀ

 

 

..

.

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s